Fraude Vastgoed-Obligaties

De grootschalige oplichting met vastgoedobligaties die in december 2016 aan het licht kwam, krijgt nu een vervolg. Eind februari 2018 is er overleg geweest tussen de door Vermogensmonitor ingeschakelde advocaat, de curator en een vertegenwoordiger van Vermogensmonitor. De curator die belast is met de faillissementen van Stichtingen die in de vastgoed-obligaties handelden verwacht dat er nog wel iets uit de boedel kan worden uitgekeerd. De gedupeerden zullen echter het merendeel van hun inleg op een andere wijze moeten trachten terug te krijgen. Vermogensmonitor start voor de gedupeerden daarvoor een procedure bij het kifid en stelt de banken aansprakelijk. Het kifid doet in dit soort zaken (waar banken de beklaagden zijn) bindende uitspraken binnen een redelijke termijn (doorgaans 1,5 - 2 jaar). De banken zijn dus gebonden aan de uitspraak kunnen de zaak niet jaren rekken. Vooral niet omdat de zaak beperkt is en niet vergelijkbaar met aandelenlease of woekerpolissen. Vermogensmonitor zal een belangrijk deel van de procedure uitbesteden aan een externe advocaat waarmee reeds enige jaren met succes mee samengwerkt wordt.

Vermogensmonitor biedt een constructie aan waarbij de gedupeerden alleen het risico lopen de vaste bijdrage (450 Euro) te verliezen. De verdienste voor Vermogensmonitor komt uit de succes-fee die zij rekent. Vermogensmonitor neemt daarvoor het procesrisico over; zij betaalt de advocaat en neemt alle overige kosten voor haar rekening. De succes-fee hangt af van de totale vergoeding die aan de aangesloten gedupeerden wordt uitgekeerd.
Geintresseerden kunnen de voorwaarden en volmacht hier aanvragen.

De Gelderlander heeft in 2017 regelmatig aandacht besteed aan de kwestie. Zie hieronder de diverse artikelen:
12 maart - naar artikel
28 feb - naar artikel
24 jan - naar artikel
29 dec - naar artikel
17 dec - naar artikel
16 dec - naar artikel

terug naar wegwijzer