Waarschuwingen

6 juni 2017 - Rendementsberekeningen juist?

Tijdens een procedure tegen een vermogensbeheerder (periode 2015 - 2016) is zichtbaar geworden dat de weergegeven jaarrendementen niet altijd juist waren. In een bepaald jaar bleek de berekening af te wijken wanneer er sprake was van vele stortingen en/of onttrekkingen. Recent bereikten ons opnieuw vragen over een andere partij. Vermogensmonitor heeft de AFM erop gewezen dat het voor consumenten niet of moeilijk is na te gaan of de berekeningen juist zijn.
De bevindingen maken dat de consument op haar hoede moet zijn. Vooral in gevallen waar de performance de grondslag vormt voor een vergoeding. Diverse vermogensbeheerders hebben een dergelijke afspraak met hun klanten.

2017 - Rode vlag voor duizenden financiële dienstverleners

Vermogensmonitor houdt een lijst bij die beschouwt kan worden als een zwarte lijst. De lijst bevat een opsomming van alle financiele instellingen in NL (van intermediairs tot banken) die zich als niet-bindend hebben ingeschreven in het register van het klachteninstituut KiFiD. Daar het vooral tussenpersonen zijn, worden vanaf mei 2015 alleen nog vermogensbeheerders regelmatig gecontroleerd.

17 april 2013 - FD: Financiele bedrijven sturen klagers bos in

FD: Beleggers en andere klanten van financiele instellingen kunnen in veel gevallen geen verhaal halen als ze ontevreden zijn over de dienstverlening. Veertig procent van de financiele tussenpersonen en ruim een kwart van de vermogensbeheerders blijken zich niet te hebben gebonden aan uitspraken van het enige erkende klachtenloket, het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (Kifid).
Toegang tot geschillenbeslechting
Dit tonen cijfers die het Kifid op verzoek van deze krant heeft verstrekt. Alle 9000 financiele dienstverleners zijn verplicht aangesloten bij het Kifid. Veel bedrijven werven ook klanten met hun lidmaatschap van het Kifid, maar hebben tegelijk vastgelegd dat ze Kifid-uitspraken mogen negeren. Dat laatste wordt vaak verzwegen bij verkoop van producten of als een klant een klacht aanhangig maakt. Dit ondergraaft de geloofwaardigheid van het Kifid.

Zie verder in het FD van woensdag 17 april 2013.

17 april 2013 - Hoe de financiele dienstverlener stilzwijgend de spelregels voor haar klanten wijzigde

FD: Vermogensbeheerders veranderen tijdens het spel de regels, stelt Van Straaten. Hij zag een Aangeslotene in juni 2012 de inschrijving naar niet-bindend wijzigen, nadat al een halfjaar met het bedrijf werd gesproken over klachten van klanten. De directie van de Aangeslotene ontkent enig verband tussen de klachten en zijn keuze zich niet meer te binden aan uitspraken van het Kifid.
Voorzitter Edgar du Perron van de Kifid-geschillencommissie baart het grote zorg dat bedrijven zich elk moment ongebonden kunnen verklaren. Het is bezwaarlijk dat partijen nadat de dienst is verleend of de klacht is ingediend, van bindend naar niet-bindend overstappen. Du Perron wil dit zo snel mogelijk beperken.
Kifid-uitspraken bindend
Vermogensmonitor noemt het een red flag als een bedrijf ongebonden is aan het Kifid. Directeur Jan Maarten Slagter van de Vereniging van Effectenbezitters: Voor ze een relatie aangaan met een vermogensbeheerder doen klanten er goed aan te informeren of deze Kifid-uitspraken bindend accepteert.

Zie verder in het FD van woensdag 17 april 2013.

15 april 2013 - Bijna 38% van de financiele dienstverleners laten klagende consument in de kou staan!

Op 15 april kreeg Vermogensmonitor voor het eerst een goed beeld van het aantal financiele dienstverleners dat zich niet als bindend heeft laten registreren bij het KiFiD. Schokkend is echt het aantal intermediairs dat zich niet wenst neer te leggen bij uitspraken van de Geschillencommissie! Zie nadere uitleg en een link naar het register.

8 februari 2013 - Rode vlag voor beleggers

Uit onze nieuwsbrief van 7 februari
Er zijn financiele dienstverleners die zich bij voorbaat niet neerleggen bij een uitspraak van de Geschillencommissie. In het register van het KiFiD zijn deze terug te vinden als aangesloten instellingen die zich NIET-bindend hebben verklaard.
Volgens de afdeling beleggingservice van de VEB is dat een reden om direct de rode vlag te hijsen wanneer een financiele dienstverlener zich NIET-bindend verklaart met de uitspraken van het klachteninstituut KiFiD. Vermogensmonitor deelt deze mening en raadt iedere consument om periodiek in het register van het KiFiD na te gaan hoe de financiele dienstverleners waar zaken mee wordt gedaan, zich hebben ingeschreven of kijk op onze speciale pagina waarop alle financiele dienstverleners zijn opgenomen.

Niet bindend-verklaard en bent u een particulier? Zeg dan meteen de relatie op!

Waarom is de aard van de inschrijving zo belangrijk?
Een voorbeeld.
U hebt een klacht en wil legt deze voor aan uw dienstverlener. Deze wijst de klacht af en wijst u erop dat u uw klacht kunt voorleggen aan het KiFiD. Het klachteninstituut financiele dienstverlening (KiFiD) behandelt klachten als alternatief voor de burgerlijke rechter. Het aardige is nu dat de Geschillencommissie van het KiFiD klachten beoordeelt op een wijze die sterk doet denken aan een gerechtelijk procedure, maar met een aantal belangrijke voordelen. Deze voordelen zijn (kort gezegd): kortere doorlooptijd, hoge expertise van de Commissie en de afwezigheid van kosten.
De uitspraken van de Commissie zijn normaal gesproken bindend, hetgeen wil zeggen dat partijen de aanwijzing in de uitspraak dienen te volgen. Een financiele dienstverlener die zich niet-bindend heeft verklaard kan de uitspraak van de Commissie echter naast zich neerleggen. De uitspraak van de Commissie is in een dergelijk geval een wassen neus. De consument zal zich dan alsnog moeten richten tot de burgerlijke rechter.

Keus genoeg
Het aanbod van vermogensbeheerders in Nederland is dusdanig groot dat de consument absoluut niet aangewezen is op een partij waarvoor Vermogensmonitor de rode vlag hijst. Daarnaast is het natuurlijk een teken aan de wand als uw vermogensbeheerder of adviseur zich op een dergelijke wijze afschermt tegen een mogelijke claim.

Tot slot een checklist om de kans op een uitzichtloze situatie zo klein mogelijk te houden.
- beleg niet direct via een instelling in het buitenland
- ga nooit in op aanbiedingen via telefonische verkoop
- weet dat een vergunning van de AFM nauwelijks enige garantie biedt
- laat geen grote vermogens beheren door kleine partijen
- doe absoluut geen zaken met aanbieders die de uitspraken van het KiFiD niet als bindend accepteren
- laat het vermogensbeheer regelmatig door derden beoordelen
- besef dat u het wellicht beter zelf kunt doen
- klaag tijdig en laat u adviseren (VEB afd. beleggingservice, Vermogensmonitor of gespecialiseerde advocaat)
- denk niet dat de AFM u helpt of bijstaat als er problemen zijn

28 september 2012 - Special Vermogensbeheer in Beleggers Belangen (nr 39, 28 september)

Speciale aandacht voor het stuk "lessen leren uit ondergang Attica".

terug naar wegwijzer
Meten is weten! Laat u goed informeren. Mogelijk onze meest waardevolle service. U vindt hier de lijst met de rode vlag, de waarschuwingen, de uitspraken op naam van de instelling en de onafhankelijke benchmark voor verschillende portefeuilleprofielen.