Over Vermogensmonitor

Vermogensmonitor is een onafhankelijke vennootschap die haar dienstverlening uitvoert met behulp van een aantal vaste medewerkers en haar netwerk van specialisten. Vermogensmonitor is als vennootschap ontstaan uit de eenmanszaak die in 1988 startte met de cijfermatige onderbouwing van schadeclaims. De drijvende kracht achter Vermogensmonitor is Paul van Straaten (DGA).

Van oorsprong (1988) begeleidt de Vermogensmonitor beleggers die van mening zijn dat zij schade hebben geleden door nalatigheid van hun bank of vermogensbeheerder inzake effectendienstverlening. Sinds 2004 behandelt Vermogensmonitor ook klachten en claims mbt hypotheken. Vanaf medio 2013 biedt Vermogensmonitor ook procesfinanciering en bemiddeling bij procesfinanciering.

In 2014 is gestart met publicatie van een onafhankelijke benchmark voor beleggers en de publicatie van een zwarte lijst van financiële instellingen.
De kennis en ervaring met vooral vermogensbeheerders maken dat Vermogensmonitor vanaf februari 2014 beleggers actief zal adviseren in hun selectie van een passende vermogensbeheerder.

terug naar wegwijzer