Hoe presteert uw vermogensbeheerder?

Of: hoe doet u het zelf?
In januari 2014 is Vermogensmonitor gestart met de publicatie van een benchmark voor beleggers om de waardeontwikkeling van hun portefeuille te toetsen aan een onafhankelijke benchmark welke voor vijf verschillende portefeuilleprofielen wordt gepubliceerd. Voor de portefeuilleprofielen (van zeer offensief tot zeer defensief) zal Vermogensmonitor maandelijks (en mogelijk wekelijks) de waarden van de passende portefeuilles weergeven op een speciale pagina van haar website. Als uitgangspunt is op 1 januari een portefeuille van 1000 Euro samengesteld. De gepubliceerde waarden kunnen voor beleggers als maatstaf dienen om het resultaat van hun vermogensbeheerder of hun eigen beheer (vermogensadvies of execution only) te toetsen. Voor de benchmark zal gebruik worden gemaakt van een mix van kostenvriendelijke trackers.
De samenstelling en presentatie zijn uniek en maken het voor beleggers mogelijk om het resultaat voor verschillende portefeuilles (profielen) objectief te toetsen. In tegenstelling tot vergelijkbare presentaties (denk aan mixfondsen van Robeco), zijn de onderliggende waarden voor alle portefeuilles gelijk en verschilt alleen de weging per profiel. De gebruikte trackers zijn van verschillende aanbieders (waaronder enkele van Think ETF's) en zijn ook daadwerkelijk aangekocht om de weergave van de benchmark zo natuurgetrouw als mogelijk weer te geven. Dat wil zeggen: inclusief kosten, dividend, rente (op liquiditeiten) etc.

Zie hier de publicatie over januari.