Risicoprofiel en asset-mix

Welke risico past bij u?

Banken en vermogensbeheerders hebben de verplichting om van haar clienten een risicoprofiel op te stellen om daar vervolgens een passende asset-mix uit te distilleren. Uit onderzoek van de Vermogensmonitor is gebleken dat een norm ontbreekt en veelal onjuiste of onbegrijpelijke adviezen worden gegeven. Uit overleg met de AFM is gebleken dat de wens bestaat voor een norm-toets die door alle aanbieders van financiele producten wordt gehanteerd.
Daar een norm en eenduidige methodiek in Nederland ontbreekt, stelt de Vermogensmonitor een algemeen bruikbare toets beschikbaar. Toets uw risicoprofiel en vergelijk deze met het profiel dat uw bank of vermogensbeheerder voor u heeft vastgesteld. De toets is nog beperkt maar zal in de loop van maart 2013 worden uitgebreid. Met de uitslag van de toets kunt u een op maat gemaakt advies ontvangen. Dit advies is thans nog gratis.
Klik hier om uw profiel te bepalen

Nieuwsbrief
E-mail:
Naam:
  aan- af-melden
Privacybeleid