terug naar wegwijzer

 

 

Procesfinanciering

Sinds 2002 biedt Vermogensmonitor procesfinanciering aan beleggers die een schadeclaim willen indienen bij hun bank, verzekeraar of vermogensbeheerder. De financiering leende zich uitsluitend voor zaken die behandeld konden worden door het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KiFiD).
Meer over procederen voor het KiFiD.

Sinds 2013 heeft vermogensmonitor ook mogelijkheden om processen te (laten) financieren die uitsluitend door de civiele rechter kunnen worden beoordeeld. Daarvoor hebben we contacten in binnen- en buitenland.

Procesfinanciering is vooralsnog alleen mogelijk voor claims die betrekking hebben op effectenzaken (beleggingen al dan niet via een beurs). Afwijkende zaken met voldoende potentieel nemen we wel in behandeling.

Voorwaarden
Procesfinanciering betekent dat anderen de proceskosten voor haar rekening nemen en op basis van no-cure-no-pay beloont worden. Het vergoedingspercentage ligt normaal gesproken rond de 30%. Bij collectieve acties of uitzonderlijke claims kan dit percentage lager zijn. Minimum vereiste voor procesfinanciering van een juridische procedure via de rechtbank: schade van 100.000 Euro
Minimum vereiste voor procesfinanciering van een procedure, via het KiFiD: schade van 40.000 Euro bij effectenzaken, voor overige zaken geldt een minimum van 1000 Euro (schade). Let wel: het gaat om schadebedragen en NIET om verliezen!

Vraag per mail of telefoon naar de mogelijkheden voor u.

terug naar wegwijzer
Vermogensmonitor biedt de mogelijkheid om op no-cure-no-pay-basis te procederen, maar kan ook procesfinanciering organiseren voor uw eigen advocaat wanneer u via de burgerlijke rechter uw verhaal tracht te halen op een financiële dienstverlener.