Procesmogelijkheden bij het KiFiD

U kunt uw klacht (uw claim) met of zonder hulp van een advocaat of adviseur indienen bij het KiFiD. In de praktijk blijkt effectief klagen echter niet zo eenvoudig. Vooral op het vlak van ingewikkelde producten blijken zelfs advocaten nog wel eens niet thuis te zijn in de materie, met alle gevolgen van dien. Lees hier: advocatuur te vaak ongestraft voor prutswerk

De meeste geschillen over financiële producten of financiële diensten zijn geschikt om beoordeeld te laten worden door het KiFiD. Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen die maken dat het KiFiD de zaak niet kan behandelen.

Wanneer u een geschil of klacht hebt kunt u deze ter beoordeling aan ons voorleggen. Afhankelijk van de omvang van uw zaak (het belang) kunnen wij u adviseren of bijstaan. Wij bieden vier opties:

 • u doet het helemaal zelf
 • u doet het zelf, maar maakt gebruik van onze handleiding
 • u doet het samen met ons (tarief per uur of per procedure of (gedeeltelijk) succes-fee)
 • vermogensmonitor treedt op als gemachtigde (vaste prijs per procedure aangevuld met succes-fee)

 • Naast onze volledige begeleiding (optie 4) kunt u ook gebruik maken van onze achtergrondbegeleiding (optie 3): u kunt uw eigen ‘zaak’ voeren en u laten begeleiden door de Vermogensmonitor. U kunt zo de wederpartij zonder advocaat of juridisch adviseur te woord staan terwijl u wel over de essentiële informatie beschikt om serieus genomen te worden. Zelfs de gang naar het KiFiD kunt u op deze wijze invullen. Regelmatig boekt deze methode succes door de zachte sfeer die ontstaat als u zonder advocaat of consultant een schikking tracht te bewerkstelligen. De Vermogensmonitor vertelt u wat u wel en niet kunt zeggen en geeft aan welke schikkingsvoostellen u wel en niet zou kunnen accepteren. De achtergrondbegeleiding kan ook uitsluitend bestaan uit de schadebepaling. Met de speciaal door Vermogensmonitor ontwikkelde rekenbladen (sheets) zijn we in staat om snel en doelmatig opstellingen te maken die uw zaak voorzien van de noodzakelijke ondersteuning.

  Naast de eerder genoemde diensten bieden wij ook de mogelijkheid van een second opinion. Wij kunnen de concept van de dagvaarding van uw advocaat beoordelen, maar ook een schikkingsvoorstel van de wederpartij. Voor een orienterend gesprek kunt u het intake-formulier invullen, dat u hier kunt downloaden.

  terug naar wegwijzer

  Zie hier een aantal opvallende successen die Vermogensmonitor behaalde voor consumenten die kozen voor onze volledige begeleiding

  januari 2016 / ABN-AMRO; 50% eigen schuld

  6 januari 2015 / BinckBank; 50 eigen schuld

  30 december 2014 / Schretlen; 50% eigen schuld

  30 december 2014 / HofHoorneman; 1/3 eigen schuld

  14 juli 2014 / ING; geen eigen schuld