Persbericht

16 maart 2018 - Vergunning ingetrokken van belaagde VermogensbeheerderHet KiFiD informeerde woensdag 14 maart een consument dat hij 66% van zijn schade krijgt toegewezen. Het betrof een vermogensbeheer kwestie die eind 2016 was aangebracht via juridisch adviesbureau Vermogensmonitor.
Van de vermogensbeheerder in kwestie krijgt het kifid echter al geruime tijd geen reacties meer in nieuwe en lopende zaken. Behandelingen zijn inmiddels stopgezet. Ook de AFM heeft niet stilgezeten en heeft op 17 januari 2018 de vergunning van DeWaerdt Vermogensbeheer ingetrokken. DeWaerdt was een handelsnaam van Miscanthus Green Power B.V. De website van DeWaerdt is inmiddels ook uit de lucht en de activiteiten lijken volledig gestaakt.

Opmerkelijk is de onoplettendheid van de vermogensbeheer-vergelijkingssites. Deze presenteren de vermogensbeheerder nog steeds alsof er niets aan de hand is.

DeWaerdt kreeg de afgelopen jaren een relatief grote stroom klachten te verwerken waarvan er diversen het kifid haalde. Tijdens de zitting van 28 september 2017 en de onderhandeling die daarop volgde gaven geen beeld van een Vermogensbeheerder die nog jaren verder kon. De intrekking van de vergunning in januari bevestigde het vermoeden van Vermogensmonitor.

De kwestie onderbouwt opnieuw de waarschuwing van Vermogensmonitor dat beleggers geen grote vermogens moeten laten beheren door relatief kleine vermogensbeheerders, tenzij er sprake is van een goede aansprakelijkheidsverzekering. Grote vermogens kunnen leiden tot grote claims en kleine partijen kunnen dat veelal niet financieel dragen. Nu staakte deWaerdt haar activiteiten na een juridische procedure die door Vermogensmonitor was aangespannen, eerder sloten ook Eureffect en Lancelot hun duren tijdens een actie van Vermogensmonitor.
Uitspraak kifid

20 januari 2017 - Vermogensmonitor schikt met Alex Vermogensbeheer

In 2014 hebben verschillende klanten van Alex Vermogensbeheer klachten ingediend over onder meer de manier waarop Alex Vermogensbeheer heeft gewaarschuwd voor het risico van de marktomstandigheden die zich voordeden in 2014 en de informatievoorziening door Alex Vermogensbeheer gedurende de periode van 8 september 2012 tot en met 26 augustus 2014. BinckBank heeft met de VEB en Vermogensmonitor, ten behoeve van leden en cliënten, overeenstemming bereikt over de afhandeling van deze klachten. De VEB en Vermogensmonitor worden in de gelegenheid gesteld een tegemoetkoming te bieden aan klanten die hebben geklaagd en die aan een aantal afgesproken criteria voldoen. Dit betekent overigens niet dat Alex Vermogensbeheer enige vorm van schuld of aansprakelijkheid erkent.
Cliënten van Vermogensmonitor die in aanmerking komen voor de door Alex Vermogensbeheer, Vermogensmonitor en de VEB getroffen regeling, ontvangen bericht van Vermogensmonitor. Zij ontvangen daarbij een schriftelijk aanbod tot schikking.

In de vaststellingsovereenkomst waarin het aanbod is vervat, wordt vastgelegd welke vergoeding de desbetreffende cliënt op basis van bovengenoemde regeling wordt toegekend. Indien men gebruik wil maken van dit aanbod, dan dient de vaststellingsovereenkomst ondertekend te worden teruggestuurd naar Vermogensmonitor.

15 oktober 2015 - Consument bindt de strijd aan met ING om ontfutselde garantie

persbericht.


terug naar wegwijzer