Nieuws

23 februari 2018 - Kifid komt belangrijke herstelbeslissing

Diverse nieuws-sites struikelden vrijdag over elkaar heen op nieuws van het kifid dat een bank de helft van een grote schade moet vergoeden. Dat was het bericht. In werkelijkheid was dat niet het nieuws! Het betrof een langlopende zaak tegen Alex die uiteindelijk op 25 oktober 2017 tot een ontknoping kwam. Het werkelijke nieuws zit verbogen in het bericht. Het ging namelijk om een herstelbeslissing van de Commissie van Beroep. De Commissie wees in oktober de helft van de schade toe maar vergat gewoon de geclaimde wettelijke rente! Een bedrag dat door de gedupeerde consument geschat werd op tenminste 150.000 Euro! Vermogensmonitor heeft de CvB gewezen op de omissie en nu bijna 4 maanden later komt de CvB met een herstelbeslissing. De vierde in 5 maanden! Wie het uitsprakenregister erop naslaat ziet dat pas drie keer eerder een herstelbeslissing nodig was. Op 12 sept, 5 okt en 9 nov 2017 en nu op 16 februari 2018.Vermogensmonitor vermoedt dat deze trend het direct gevolg is van het capaciteitsprobleem bij het kifid. Ook andere feiten wijzen op gebrek aan mankracht. Zo neemt de doorlooptijd weer fors (zie ook schema hieronder) toe en geven voorzitters tijdens de zittingen nu meer dan ooit een aanwijzing naar partijen die ze moet motiveren om te schikken. De klant van Vermogensmonitor is inmiddels verheugd dat de zaak nu de ontknoping nadert. Medio 2008 werd hij al het slachtoffer van een combinatie van faktoren die hem binnen enkele maanden een verlies van 1.345.000 opleverde. De consument claimde daarvan 1.000.000 via het kifid (maximale claim) en deze wees dus nu de helft toe. Een wonderlijke verdeling van de schade overigens omdat de voorzitter van de Geschillencommissie (alsook de consument) tijdens de mondelinge behandeling op 7 april 2016 al tot de conclusie kwam dat het alles of niets zou worden. In beroep kwam de CvB echter tot fifty-fifty...

Procedure verloop
Klacht aangemeld op 4 mei 2015
Zitting Geschillencommissie: 7 april 2016
Uitspraak Geschillencommissie: 12 oktober 2016
Beroepschrift ingediend: 23 november 2016
Zitting CvB: 8 mei 2017
Uitspraak CvB: 25 oktober 2017
Herstelbeslissing CvB: 16 februari 2018
Verwachte finale uitspraak CvB: mei 2018

21 februari 2018 - Rol banken bij obligatiefraude onderzocht

Vermogensmonitor start in maart 2018 met de inventarisatie van de schade die consumenten hebben geleden door te beleggen in de obligaties van Hollandsche Wind en Noordenwind. De betrokken banken kunnen dan in april reeds een claim verwachten. Vermogensmonitor heeft aanwijzingen waaruit zij concludeert dat de gedupeerde belegers niets hoeven te verwachten van de curatoren. Gedupeerden kunnen zich vrijblijvend melden bij Vermogensmonitor.
Eind juli 2017 sprak de rechtbank Amsterdam in een zaak uit die volgens Vermogensmonitor een parallel vertoont met deze fraude zaken. Uitspraak.
In oktober 2017 kwam de Commissie van Beroep van het kifid tot een veroordeling van 50% in een kwestie waar ook de bank was aangesproken op haar rol bij een oplichtings- cq vergunningskwestie. Op 16 februari kwam daarop nog een herstel-uitspraak omdat de CvB de wettelijk rente niet had toegewezen.
Eind februari 2018 is er overleg met een van de curatoren. Mogelijk direct daarop start Vermogensmonitor met een zaak tegen de betrokken banken.
De Gelderlander heeft de opgelopen maanden regelmatig aandacht besteed aan de kwestie. Zie hieronder de diverse artikelen:
12 maart - naar artikel
28 feb - naar artikel
24 jan - naar artikel
29 dec - naar artikel
17 dec - naar artikel
16 dec - naar artikel

20 april 2017 - BinckBank beperkt Turbohandel naar consument

Direct na Pasen maakte BinckBank de aankoop van vele tientallen Binck AEX-turbo's (waaronder XL en short-turbo's) door haar particuliere klanten onmogelijk door alleen nog bied-koersen af te geven. Sinds Pasen heeft BinckBank de handel in een reeks turbo's beperkt tot bid-only. Dit betekent dat de beleggers de series nog wel uit hun portefeuille kunnen verkopen, maar geen nieuwe series kunnen innemen. De helpdesk van BinckBank geeft geen uitleg, maar een rondje langs enige turbo-kenners bevestigt het vermoeden dat Binck de handel beperkt als de markt volatiel lijkt te worden. Voor Turbo beleggers is dat nu juist aantrekkelijk. De beperking van BinckBank strekt zich uit vanaf de AEX Turbo long 485.68 tot de 509.3919. De beperking raakt ook de XL-series en reeksen met de Turbo-short. Totaal vele tientallen series. Bij de ABN-AMRO was het WEL mogelijk om bijvoorbeeld de Turbo long 509,5 (uitgever BNP / www.bnpparibasmarkets.nl) te kopen.
Een actieve particuliere belegger die hiermee geconfronteerd werd heeft inmiddels de AFM om uitleg gevraagd en een klacht ingediend bij BinckBank. BinckBank heeft nog geen inhoudelijke reactie gegeven. Wat de belegger ook steekt is dat de beperking zonder enige waarschuwing vooraf wordt opgelegd en dat ook in de brochure niets is te vinden over plotselinge handelsbeperkingen. “Het is geen teken van kracht” volgens de particulier die zeer succesvol is in de handel met Turbo’s en van mening is dat “Binck haar klanten feitelijk oneerlijke handel aanbiedt” door in perioden waarin zich bijzondere gelegenheden voordoen, de handel te beperken. “Er zijn situaties denkbaar waarin met die Turbo’s stevig kan worden verdient, wat er ook gebeurt. Die situaties dienen zich mogelijk aan rond de Franse verkiezingen en hoogst waarschijnlijk heeft Binck daarom de handel beperkt” aldus de belegger.
De beperking van heeft vooral betrekking op AEX-Turbo's met een grote hefboom.
De belegger zit volgens zijn zeggen op 'ramkoers' en zal het kifid vragen om de actie van BinckBank te toetsen.


21 maart - Blunder van Erasmus Leven/Delta Lloyd

Vermogensmonitor onderzoekt momenteel een dossier van een consument die tijdens de looptijd van een kapitaalverzekering onjuist is voorgelicht over de 'fiscale aspecten' van het product. Volgens een schatting loopt de schade in de tienduizenden Euro's. Het vermoeden bestaat dat het geval niet op zich zelf staat en dat Erasmus Leven (thans Delta Lloyd) meer afnemers van het product - of vergelijkbare producten - onjuist heeft voorgelicht. De jarenlange berichtgeving lijkt automatisch gegenereerd.
Delta Lloyd heeft op 31 oktober reeds erkend dat zij de consument onjuist heeft geïnformeerd. De gedupeerde consument heeft de aangeboden compensatie "als onvoldoende realistisch" van de hand gewezen. Vermogensmonitor legt het geschil tussen Delta Llod en de gedupeerde consument binnekort voor aan KIFID. Gedupeerden kunnen zich vanaf 21 maart melden bij Vermogensmonitor voor een gratis vergelijk met deze zaak.

15 feb - Krijgt kwestie Meerwaardehypotheek (MWH) een vervolg?

Het is Vermogensmonitor bekend dat de ING Bank in bepaalde gevallen de garantie (compensatie uit 2004) uit de MWH schrapt en zo de consument alsnog de schade uit de periode 2001-2004 laat lijden. De destijds door de Postbank verstrekte garantie bevat naar ons oordeel een aantal weeffouten. Vermogensmonitor heeft de tijds de garantie afgedwongen via TrosRadar, maar is vervolgens niet geraadpleegd bij de formulering van de garantie. De Postbank heeft de garantie-overeenkomst direct aan haar klanten gezonden en heeft niet meer gecommuniceerd met Vermogensmonitor.
Thans buigt de Commissie van beroep van het kifid zich over een zaak die de Geschillencommissie (kifid) afwees. De Ombudsman (ook kifid) stelde eerder de consument in het gelijk, maar de ING Bank deed geen poging om tot een oplossing te komen en koerst wat Vermogensmonitor betreft op juridische strijd af.
Wordt vervolgd.....

20 januari - Vermogensmonitor schikt met Alex Vermogensbeheer

In 2014 hebben verschillende klanten van Alex Vermogensbeheer klachten ingediend over onder meer de manier waarop Alex Vermogensbeheer heeft gewaarschuwd voor het risico van de marktomstandigheden die zich voordeden in 2014 en de informatievoorziening door Alex Vermogensbeheer gedurende de periode van 8 september 2012 tot en met 26 augustus 2014. BinckBank heeft met de VEB en Vermogensmonitor, ten behoeve van leden en cliënten, overeenstemming bereikt over de afhandeling van deze klachten. De VEB en Vermogensmonitor worden in de gelegenheid gesteld een tegemoetkoming te bieden aan klanten die hebben geklaagd en die aan een aantal afgesproken criteria voldoen. Dit betekent overigens niet dat Alex Vermogensbeheer enige vorm van schuld of aansprakelijkheid erkent.
Cliënten van Vermogensmonitor die in aanmerking komen voor de door Alex Vermogensbeheer, Vermogensmonitor en de VEB getroffen regeling, ontvangen bericht van Vermogensmonitor. Zij ontvangen daarbij een schriftelijk aanbod tot schikking.

In de vaststellingsovereenkomst waarin het aanbod is vervat, wordt vastgelegd welke vergoeding de desbetreffende cliënt op basis van bovengenoemde regeling wordt toegekend. Indien men gebruik wil maken van dit aanbod, dan dient de vaststellingsovereenkomst ondertekend te worden teruggestuurd naar Vermogensmonitor.

Waarschuwing voor oplichting via iDeal-betaling

Recent bereikte ons het bericht van een verkoper op marktplaats die geintresseerde koper had en die het verzoek had om eerst de gegevens te bevestigen door 1 Eurocent over te boeken via Ideal. In de mail zat een link naar iDeal die door de verkoper gebruikt werd om de cent over te boeken. Het scherm leek authentiek van de bank van de verkoper. Na de transactie was de betaalrekening van de verkoper echter leeggehaald door het saldo over te boeken naar een rekening bij een andere bank. Het iDeal-scherm bleek dus nep. De koper had dit scherm opgezet om de gegevens van de verkoper te kunnen aflezen. De gedupeerde consument heeft inmiddels een klacht ingediend en uit zijn klacht komt het volgende feitenrelaas:


Op vrijdag 11 november jl. plaatste ik een advertentie op Marktplaats. Nog diezelfde avond reageerde een geïnteresseerde koper per Whatsapp. Na kort onderhandelenwerd een bod uitgebracht op de door mij aangeboden artikelen. Voordat de andere partij het bedrag naar mijn rekening ging overmaken, wildedeze graag mijn identiteit controleren. Niet vreemd in mijn ogen.Zeker omdat onder andere Marktplaats duidelijk aanraadt om altijd de adverteerder te controleren.De andere partij zou mij een betaalverzoek sturen van één eurocent met daarbij de omschrijving in verband met de verificatie. Na betaling van één eurocent door mij zou de andere partij het afgesproken bedrag in verband met de verkoop overmaken naar mijn rekening bij ABN-AMRO bank. Voorafgaande aan de transactie via ideal heb ik onder andere de opgegeven bank(www.bunq.com) en het telefoonnummer via Google en de site van ideal gecontroleerd. Hieruit kwam niets vreemds naar voren. Ik kreeg een betalingsverzoek en betaalde de één eurocent. Dit deed ik om 21.45 uur.Bij de overboeking via ideal merkte ik dat er iets mis ging omdat het systeem bleef hangen. De andere partijreageerde daarop en die reactie wekte bij mij argwaan. Helaas te laat want de andere partijbleek direct (in totaal)€ 3.600,- van mijn rekeningte hebben afgeschreven. Het bedrag is overgeboekt naar uw bank, de ING. Nadat de fraude aan het licht kwam heb ik het betreffende rekeningnummer van de ING, eerder had ik dit niet, via Google gecontroleerd. De betreffende bankrekening, zo werd mij toen duidelijk, blijkt al jarenlang gebruikt te worden voor uiteenlopende frauduleuze praktijken waarbij al een groot aantal mensen is opgelicht. Direct nadat ik de fraude ontdekte heb ik om 21.58 uur telefonisch contact opgenomen met de ABN-AMRO en het voorval gemeld. Bij de ABN-AMRO helpdesk had men op de achtergrond de afdeling fraude ‘op de chat’ zo werd mij meegedeeld. Mij werd te kennen gegeven dat de afdeling fraude direct contact met ING zou opnemen om zo wellicht het doorsluizen van het bedrag te voorkomen. Op zaterdag 12 november 2016 heb ik nogmaals contact gehad met afdeling Fraude van de ABN-AMRO. Vanuit ING had men nog niets vernomen. Op vrijdagavond en zaterdag heb ik verschillende instanties een mail gestuurd naar aanleiding van het voorval. Op zaterdag 12 november 2016 ben ik naar de vestiging van ING in Uden gegaan. Ook daar heb ik de fraude kenbaar gemaakt. Ik heb gevraagd om hulp en gevraagd of ING actie kon ondernemen. Het antwoord was kort en simpel: “Wij kunnen niets voor uw betekenen meneer [NAAM]. U bent geen klant van ons!”Men heeft niet eens de moeite genomen om bijvoorbeeld rekeningnummers te controleren of überhaupt maar een telefoontje te plegen. Op woensdag 16 november 2016 wist de afdeling fraude van de ABN-AMRO mij te vertellen dat in de dagen na de overboeking het geld via een pinautomaat is opgenomen. Volgens ABN-AMRO is ING nalatig geweest door de betreffende rekening of de geldstroom niet tijdig te ‘blokkeren’. Zeker nu ABN-AMRO binnen zeer korte tijd na constatering van de fraude deze fraude heeft gemeld bij ING.

27 oktober 2016 - Zaak tegen Alex verjaart
Klanten van Alex Vermogensbank die nog willen klagen over de verliezen uit 2014 zijn zo langzamerhand te laat. Vooral als het vermogensbeheer is voortgezet. De klachtplicht en schadebeperkingsplicht maakt dat passieve klanten een lastig proces zullen moeten voeren. In de loop van de tweede helft van 2014 was voor elke belegger wel duidelijk dat er iets niet in de haak was met het vermogensbeheer van Alex. Een belegger die nu ruim 2 jaar later nog steeds belegt en niet heeft geklaagd heeft naar oordeel van Vermogensmonitor geen haalbare zaak meer.

Vermogensmonitor biedt hulp bij pinpas-fraude

Vermogensmonitor ontvangt meer en meer verzoeken om juridische bijstand bij pinpas-fraude. Veelal blijken de gedupeerden maar gedeeltelijk te worden vergoed door hun bank terwijl daar niet altijd aanleiding voor is. Vermogensmonitor opende op 21 september de website pinpas-fraude.nl waarmee een consument binnen 24 uur te horen krijgt of er naar oordeel van Vermogensmonitor sprake is van verhaalbare schade. De consument kan dan rekenen op bijstand op basis van no-cure-no-pay.

13 juli 2016 - Binckbank twee keer beboet door AFM

Maatregel is door de AFM op 13 juli bekend gemaakt. Bericht AFM: Geïnteresseerde beleggers moeten er op kunnen vertrouwen dat informatie in reclames over financiële diensten duidelijk en niet misleidend is. In de periode van 8 september 2012 tot 26 augustus 2014 heeft BinckBank in reclames een cumulatief rendementspercentage gebruikt dat slechts werd behaald in één van de vele portefeuilles, terwijl dit niet bleek uit de reclames. Het getoonde rendement was telkens hoger dan het gemiddelde rendement van alle beleggersportefeuilles tezamen. Ook kenden de behaalde rendementen een grote spreiding, zodat er ook beleggers waren die een veel lager resultaat haalden. Verder werd in de reclames gesuggereerd dat het ene getoonde hoge rendement het resultaat was van de werkwijze van Alex Vermogensbeheer. Dit is onterecht, omdat de behaalde rendementen juist een grote spreiding kenden.

2 juli 2016 - AFM legt BinckBank hoge boete op

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebroker BinckBank een boete opgelegd van 750.000 euro vanwege niet duidelijke en misleidende reclame voor dochterbedrijf Alex Vermogensbeheer. Dat werd vrijdag bekendgemaakt. De praktijken hebben plaatsgevonden tussen 8 september 2012 tot 26 augustus 2014, aldus de toezichthouder. In oktober vorig jaar werd al gemeld dat de AFM het voornemen had om de boete op te leggen.
Lees meer op Telegraaf
 • Vermogensbeheer & Indexhugging

  Indexhugging schaadt klantbelang
  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft in 2015 onderzocht hoeveel in Nederland gevestigde beleggingsfondsen kwalificeren als indexhuggers. Wanneer een fonds te dicht bij de benchmark blijft, dan is de potentie om op lange termijn toegevoegde waarde te bieden te klein om de hogere kosten te verantwoorden. De AFM vindt daarom dat fondsen die kwalificeren als indexhugger het klantbelang onvoldoende centraal stellen. Lees verder op site van AFM
 • 11 februari 2016 - Alle klachten (van alle klagers) over Alex Vermogensbank, worden door kifid aangehouden tot afloop proefprocessen.

 • Januari 2016 - ABN-AMRO verliest op adviezen uit Fortis periode
  Recente uitspraak Geschillencommissie; 2015-385

 • 31 oktober 2015 - FD: AFM dreigt Binck te beboeten

  BinckBank heeft niet-deugende reclame gemaakt voor Alex Vermogensbeheer. Ook was de beleggersbank te laat met het melden van een aantal transacties aan de Autoriteit Financiële Markten. De toezichthouder overweegt Binck hiervoor twee boetes op te leggen. Lees verder op FD

 • 28/10/15 - Ernstige gebreken administratie Alex Vermogensbeheer

  Financieel claimexpert Vermogensmonitor brengt AFM op de hoogte van gevonden gebreken in de verslaggeving.
  Kopie van de brief die Vermogensmonitor rond het middaguur naar de AFM zond
 • 18 augustus -2015 Kifid handhaaft in beroepszaak de veroordeling van vermogensbeheerder Hof Hoorneman Bankiers

  Uitspraak CvB KiFiD
  Uitspraak Geschillencommissie
 • 10 juni 2015 - VEB & Vermogensmonitor treden samen op richting Alex

  VEB en Vermogensmonitor slaan handen ineen voor gedupeerde klanten Alex Vermogensbank. In de praktijk betekent dit dat gedupeerden zich bij Vermogensmonitor kunnen melden via alex-claim.nl.
 • 4 mei 2015 - Belegger claimt miljoen van Alex (BinckBank)

  Een belegger die ruim 1,2 miljoen zag verdampen via een vermogensbeheerder heeft vrijdag een schade-claim van 999.999 ingediend bij het kifid. De eigenaar van de vennootschap is inmiddels strafrechtelijk vervolgd en veroordeeld (Arrest Hof 2 april 2014). Alex wordt verweten dat zij de effectenhandel zonder vergunning heeft gefaciliteerd. Ook de AFM kwam tot de conclusie dat deze vennootschap in overtreding met artikel 2:96 wft handelde. Deze overtreding kwalificeert als een economisch delict in de zin van artikel 1 van de wet op de economische delicten.
  De claim is op 1 mei in aangepaste vorm verzonden naar het kifid.
 • 21 maart - FD: Opties? Pas op voor verwurging

  In het stuk van Huib Koel wordt de beleggingsclub Fibonacci NIET genoemd, maar het is overduidelijk een waarschuwing aan de leden van deze vereniging.

  Het optie-instrument behoort tot het standaard- gereedschap in uw gereedschapskist. Maar u moet het natuurlijk wel goed weten te gebruiken.
  De derivatenhandel is de laatste jaren in een kwaad daglicht komen te staan, en dat is onterecht. Genoteerde opties zijn, mits verstandig toegepast, heel bruikbaar. Dat geldt niet voor Turbo’s of Sprinters en CFD’s (‘contracts for difference’), die populair zijn bij beleggers die een gokje willen wagen, waar ze ook heel geschikt voor zijn. Geld inleggen met de kans op een verdubbelaar! Maar net als in het casino moet u, wanneer de croupier ‘rien ne va plus’ roept, die zin vertalen met ‘dit geld is niet meer van u!’ Als de markt even tegenzit, wordt de Turbo automatisch beëindigd. De AFM waarschuwt dan ook. Zij vindt ze voor het merendeel van de beleggers ongeschikt, vooral die met een extreem hoge hefboom.

  Maar opties zijn in een uitgebalanceerde effectenportefeuille goed te gebruiken. Doordat ze gestandaardiseerd zijn (bijvoorbeeld met dezelfde looptijd en/of uitoefenprijs), zijn ze tussentijds verhandelbaar. De beurs, niet een bank als uitgevende instelling, is daarvoor bij uitstek het platform. Om extra rendement te genereren, dan wel om risico’s af te dekken zijn genoteerde opties het geëigende middel.

  Verleiding
  Maar pas op. Er liggen verleidingen op de loer. Het ‘schrijven’ (jargon voor ‘verkopen’) van put- of callopties betekent immers dat je iemand anders rechten geeft en je jezelf dus opzadelt met verplichtingen. Zolang je aan die verplichtingen kunt voldoen, is er niets aan de hand. Dan zijn opties een verrijking van de portefeuille. Maar wanneer u verplichtingen aangaat door meer opties te schrijven dan u financieel kunt verantwoorden, kan dit tot een verwurging leiden. Er zijn beleggers die in de veronderstelling verkeren dat ze met opties slapend rijk kunnen worden door zowel callopties als putopties op hetzelfde aandeel te schrijven. Zij ontvangen voor beide transacties de premie, zonder een cent te hoeven investeren; er wordt alleen een marginbedrag gevraagd. Dat lijkt lucratief. Sommige beleggingsstudieclubs kiezen voor deze constructie en beloven 30% rendement.
  Lees verder in het FD van zaterdag 21 maart.
 • 18/19 maart - ‘beleggingsstudieclub’ Fibonacci heeft onjuiste rechtsvorm gekozen

  Claimorganisatie Vermogensmonitor is van mening dat de beleggers van Fibonacci zich niet als een vereniging hadden moeten organiseren.

  De rechtsvorm “vereniging” is geschikt voor legio doeleinden, maar niet voor een beleggingsstudieclub met de omvang en professionaliteit als van Fibonacci. Het probleem zit in algemene beperking van een vereniging. Een vereniging kan en mag winst maken, maar een vereniging mag echter geen winst onder haar leden verdelen. Dit volgt letterlijk uit de wet (art. 26 lid 3 BW). Het verschaffen van materieel voordeel aan de leden kan dus nooit het doel van een gewone vereniging zijn.
  Uit de statuten blijkt dat Fibonacci tot doel heeft haar leden inzicht bij te brengen in beleggingsvraagstukken. Uit het huishoudelijk reglement artikel 13 komt echter een heel ander beeld naar voren: “de vereniging streeft ernaar jaarlijks 30 procent nettorendement voor de leden te behalen. De vereniging streeft er ook naar elk kwartaal en op jaarbasis een voorschot op het jaarlijks rendement te betalen.”
  Het opgetuigde samenstel zou aldus met zich mee kunnen brengen dat het doel van Fibonacci ongeoorloofd is. De besluiten gericht op het bewerkstelligen van dit doel zouden daarmee nietig zijn, want in strijd met de wet.

  Vermogensmonitor is van mening dat BinckBank veel eerder dan januari dit jaar had moeten ingrijpen. De leden die inmiddels zien dat een deel van hun vermogen is verloren aan kosten en optiestrategieën, kunnen dankbaar gebruik maken van het huidige standpunt van BinckBank. Ook zij zullen zich op het standpunt moeten stellen dat de bank had moeten ingrijpen echter enige jaren geleden en niet pas in januari 2015. De beleggers kunnen naar inschatting van Vermogensmonitor mogelijk twee partijen aanspreken:
  1. collectief via de burgerrechter met als wederpartij HvB en/of de CV Mediashare
  2. individueel via het kifid met de bank als wederpartij

  En dan nog even dit: de kans op succes lijkt groter dan de 30% rendement die Fibonacci naar haar klanten communiceerde.

  Vermogensmonitor stuurde reeds medio februari een claim van circa 1,2 miljoen naar BinckBank voor het faciliteren van beleggingen waarvoor een vergunning noodzakelijk was.
 • 10 maart - Leden van de beleggingsclub Fibonacci staan nog een verrassing te wachten

  Vorige week behaalde beleggingsclub Fibonacci een ‘klinkende overwinning’ op Binckbank. Binck meende dat er sprake was van misleiding van haar leden en liquideerde in korte tijd een omvangrijke optieportefeuille waardoor de beleggersclub een schade zou hebben geleden van € 800.000.
  Binck zou onvoldoende onderzoek hebben gedaan om de vermeende verdachtmaking te toetsen en daarnaast te snel en te hard hebben ingegrepen.
  Vanuit mijn perspectief lijkt de oprichter het beleggingsbeleid en de beleggingsstrategie te bepalen en wordt daarmee vermogensbeheerder. Voor het voeren van vermogensbeheer zijn vergunningen nodig en die lijken er niet te zijn. Volgens de beleggersclub zou zij niet vergunningplichtig zijn. Maar als straks blijkt dat er direct of indirect een vergoeding is betaald aan de beheerder, dan ontkomt Binck er niet aan om de club te verzoeken om naar een andere beleggingsbank te verhuizen. Die zal er niet zijn als de club geen vrijbrief van de AFM kan tonen. Maar de AFM zal de vrijbrief niet uit vrije wil opstellen. En dan begint de dans om de overgebleven gelden en zal de waarderingsmethodiek van Fibonacci een belangrijke rol gaan spelen.

  De vermogensbeheerder (linksom of rechtsom is er een vermogensbeheerder, het geld belegt zichzelf tenslotte niet) zal betogen dat de tekorten zijn veroorzaakt door Binck en de weigering van derden om de beleggingsclub onderdak te bieden.

  Uit de berichtgeving over het kort geding wordt duidelijk dat de beleggersclub er een eigenaardige waarderingsmethode op na houdt als het gaat om het waarderen van de shortposities. De club houdt zich naar het zich laat zien in met het speculeren met short posities in opties, waarbij zowel puts als calls worden geschreven op dezelfde onderliggende waarde (lage put, hoge call).
  In zo’n geval wordt de prijs van de optie (de premie) meteen op de rekening van de schrijver gestort en neemt het vermogen van de schrijver toe. Anderzijds staan de geschreven posities negatief op de balans zolang deze posities lopen. Direct na opening is dan de som nagenoeg nihil; het vermogen neemt alleen af met de hoogte van de transactiekosten. Deze waarderingsmethode zie je terug in de administratie van je bank (naast het feit dat er een margin aangehouden moet worden).
  Feit is dat slechts één van de beide posities een verlies zal opleveren. Sterker nog: wanneer de onderliggende koers zijwaarts beweegt leveren mogelijk zelfs geen van beide posities verlies op. Je zou dus kunnen betogen dat van de positie die ‘out of the money’ is, de ontvangen premie kan worden meegenomen zonder de terugkoopverplichting mee te nemen. Het is in theorie dus mogelijk dat van beide posities alleen de ontvangen premie wordt meegenomen. Als de mee gewaardeerde series uiteindelijk waardeloos aflopen, dan is er geen vuiltje aan lucht.
  Maar sinds 16 oktober heeft de AEX zich in ieder geval stevig hersteld en dat kan een indicatie zijn dat de geschreven calls (ik weet niet op welke fondsen geschreven is) in ieder geval stevig in de min zijn afgelopen. In dat geval ontkomt ook Fibonacci er niet aan om deze posities negatief te waarderen. Bijvoorbeeld voor het deel dat ze ‘in the money’ staat. Mogelijk is de terugkoop verplichting zelfs groter dan de ontvangen premie op de beide series. Dan ontstaat er verlies dat gemaskeerd kan worden door opnieuw een dergelijk positie te openen (doorrollen).
  Als de beleggers – zoals het FD van zaterdag bericht – meenden dat er 7 miljoen in portefeuille zat omdat zij geen zicht hadden op de terugkoopverplichting van 5 miljoen, dan voorspel ik dat het niet meer zo lang zal duren totdat de beleggers zich tegen de vermogensbeheerder keren. Als die dan geen verhaal biedt, zullen de beleggers zich moeten wenden tot Binck en moeten stellen dat zij te laat heeft ingegrepen en dat de vermogensbeheerder geen vergunning had. Tja, maar de vermogensbeheerder heeft net het tegenoverstelde betoogd en daarin – voorlopig – zijn gelijk gekregen. Het feestje van de Vermogensbeheerder zal van korte duur zijn en is pas goed bericht voor de beleggers als blijkt dat alle knikkers nog in het spel zitten…

  P. van Straaten
  Update 12 april: BinckBank legt zich niet neer bij uitspraak.
 • 7 januari 2015 - KiFiD oordeelt over vermogensbeheer: 50% eigen schuld

  Consument is in 2007 met de bank een overeenkomst inzake vermogensbeheer aangegaan, waarna het belegd vermogen in waarde is gedaald. Aangeslotene heeft niet aannemelijk gemaakt dat bij aanvang van de overeenkomst een behoorlijk cliëntenprofiel is opgesteld. Daarom moet worden aangenomen dat het beheer gericht zou zijn op vermijden van koersverlies, zodat ook de klacht over een te risicovolle samenstelling van de portefeuille slaagt. De onderhavige tekortkoming van Aangeslotene heeft geresulteerd in schade voor Consument. De Commissie wijst een schadevergoeding toe waarbij rekening is gehouden met ‘eigen schuld’ van Consument. De Commissie stelt dit percentage op 50%.
  bron: kifid
  Uitspraak
  Consument is bijgestaan door Vermogensmonitor
 • 29 december 2014 - VEB start onderzoek naar vermogensbeheer van Alex en Vermogensmonitor gaat optreden voor beleggers

  Hier meer info over het initiatief richting Alex Vermogensbank
 • 10 oktober 2014 - Vooral klanten Alex ontevreden

  pagina , 25 10-10-2014 © Het Financieele Dagblad
 • Uitkomst enquete vermogensbeheer gepubliceerd

  Vermogensmonitor voerde in juni en juli 2014, een onderzoek uit onder ruim 100 vermogensbeheerders. In augustus en september volgde een tweede onderzoek samen met Elsevier (beurs.nl en Beleggers Belangen). De verschillen tussen vermogensbeheerders blijken groter dan op het eerste gezicht lijkt. Zo zijn er veel aanbieders zonder een verzekering en enige tientallen accepteren de vonnissen van het tribunaal KiFiD niet. Maar er is meer. Vermogensmonitor heeft deze verschillen in beeld en combineert deze met het beeld dat uit haar klachtpraktijk bestaat. Vermogensmonitor heeft zo als enige onafhankelijke adviseur in de markt een juist beeld van de huidige aanbieders.
 • Klachtenbehandeling door Kifid wordt volwassen

  29 september - Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft onlangs bekend gemaakt dat haar reglement per 1 oktober zal worden gewijzigd. Volgens het Kifid zal de klachtbehandeling vooral sneller en eenvoudiger worden en krijgt de Financiële Ombudsman meer ruimte om te bemiddelen. Dit was hard nodig daar sinds de oprichting in 2007 de lange doorlooptijd van de klachtenprocedures de grote ergernis van consumenten, belangenbehartigers en het Kifid is. Met de ingebruikname van het nieuwe reglement introduceert het Kifid de vereenvoudigde procedure en de enkelvoudige behandeling . In theorie betekent dit dat een klacht die overduidelijk ongegrond lijkt niet voor bemiddeling door de Ombudsman in aanmerking komt en direct door een eenkoppige Geschillencommissie beoordeeld wordt. In een dergelijk geval is het oordeel overigens NIET bindend en kan de consument met zijn klacht nog naar de gewone rechter. In de praktijk zullen naar verwachting vooral bankzaken en schadeverzekeringszaken dit traject volgen. Uit het recente jaarverslag blijkt dat in 2013 ruim 72% van de bankklachten ongegrond zijn verklaard. Dit zijn onder meer zaken als skimming, pinpasfraude en onbevoegde opnames.

  Belangenbehartigers keken lang uit naar de mogelijkheid om af te zien van de behandeling door de Ombudsman. Het is een tijdrovend procedure waaruit nooit een bindend resultaat voortkomt. In zaken waar de belangen dan groot zijn (denk aan effectenzaken, woekerpolissen, effectenlease) wordt dit traject veelal als verloren tijd beschouwd. Paul van Straaten van de Vermogensmonitor pleitte tijdens de lustrumviering van het Kifid (2012) al voor de optie om de Ombudsmanfase onder bepaalde condities te kunnen passeren. Dit is nu mogelijk wanneer de consument verklaart dat hij geen heil ziet in de bemiddeling door de Ombudsman. Van Straaten maakt zich overigens wel zorgen over de druk die er mogelijk ontstaat op de Geschillencommissie; met een beetje pech verschuift de file naar de procedure Geschillencommissie.

  De werking tot 1 oktober 2014
  De klacht wordt (behoudens uitzonderingen) door de Ombudsman beoordeeld als een consument geen bevredigend resultaat heeft geboekt tijdens de interne klachtenprocedure van de financiële instelling. Na het advies van de Ombudsman kan de consument er voor kiezen om de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie. De GC doet bindende uitspraken (behalve in zaken waar de instelling als niet-bindend in het register van het Kifid staat). Deze dubbele beoordeling, met de daarbij behorende dubbele dossieropbouw, wordt nu afgeschaft.
 • 2 september - KiFiD oordeelt over adviesrelatie: geen eigen schuld

  Volgens de belegger heeft de bank te risicovolle optietransacties geadviseerd. Verder is volgens de belegger de portefeuille onvoldoende gespreid, als gevolg van de adviezen van de bank. Naar het oordeel van de Commissie is niet gebleken dat de bank is tekortgeschoten door het adviseren van te risicovolle optieposities. Wel is een te groot percentage perpetuals en floaters geadviseerd. De vordering wordt gedeeltelijk toegewezen. De Commissie heeft geen eigen schuld in haar oordeel meegenomen.
  Uitspraak
  De consument is bijgestaan door Vermogensmonitor.
 • 2 augustus 2014- scholier verslaat AEX met dynamisch algoritme?

  Een middelbare scholiere lijkt de AEX met procenten te kunnen verslaan met een zelf bedacht algoritme. Als profielwerkstuk (5vWO - 6VWO) heeft een 18 jarige scholiere een eenvoudig mechanisme ontworpen dat veel heeft van het systeem van Robert Lichello. De scholiere houdt de komende maand eerst nog een uitgebreide live-test en na afronding van haar profielwerkstuk krijgt Vermogensmonitor mogelijk de primeur van het systeem. Met aangepaste parameters zou het systeem ook werken op de DOW-Jones-Index.
  Het 'systeem' vereist geen kennis van de effectenmarkten en is eenvoudig inzetbaar. Geduld lijkt een belangrijk aspect daar het systeem mogelijk lange tijd adviseert om niet te handelen.
  Wordt vervolgd...
 • 25 juni - Probeleggen (.nl)

  In juni is Probeleggen gestart, een bedrijf waarvan het achterliggende idee - naar eigen zeggen - simpel maar krachtig is. Zij beweert de beste professionals uit de beleggingsindustrie bijeengebracht te hebben. Deze professionals verlenen inzicht in hun portefeuilles en analyses en geven alerts af wanneer zij dit nodig achten. Probeleggen is daarmee niets anders dan een signaal-organisatie zoals bijvoorbeeld Beursfoon. Dit betekent geen AFM toezicht en geen aansluiting bij het KiFiD.
  Vermogensmonitor kent de negatieve aspecten van dergelijke diensten en heeft in het verleden herhaaldelijk moeten optreden voor teleurgstelde beleggers die geconfronteerd werden met hoge totale transactiekosten en abonnementskosten.
 • 5 juni - KiFiD gaat mogelijk rol spelen inzake rentederivaten

  Het financiële klachteninstituut Kifid krijgt mogelijk een rol als geschillencommissie tussen banken en mkb-ondernemers die een probleem hebben met de rentederivaten die ze bij hun bank hebben afgenomen. Kifid wordt geschillencommissie bij rentederivaten.
  Minister Jeroen Dijsselbloem van Financien kondigde dat woensdag aan in een Tweede Kamerdebat. Kifid gaat deze maand met de banken en vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf om de tafel om precieze afspraken te maken over de afhandeling van klachten. Cruciaal daarbij is dat beide partijen uitspraken van Kifid zullen accepteren.
 • 7 mei 2014 - ING Meerwaardehypotheek

  Korte samenvatting
  Er bereiken ons voortdurend vragen en klachten over de Meerwaardehypotheek. Ooit een Postbank produkt. In 2004 schonk Tros Radar aandacht aan de zaak in een TV-uitzending. Vermogensmonitor heeft dat destijds op gang gebracht. Postbank heeft toen een garantie verstrekt (in twee varianten) voor de resterende looptijd of een deel ervan.
  Lees verder

  Actuele zorgen gaan a) over de weigering van de ING om een MWH over te sluiten en b) over het verloren gaan van de in 2004 verstrekte garantie wanneer delen van de hypotheek worden afgelost. Meld u aan als u een Meerwaardehypotheek hebt (nieuwsbrief) en laat u op de hoogte houden van mogelijke ontwikkelingen.
  Hebt u nu reeds vragen over uw huidige situatie; neem dan snel en vrijblijvend contact met ons op.
 • april 2014 - Enquete over Vermogensbeheer

  Vermogensmonitor vroeg bijna 700 klanten naar hun mening over hun vermogensbeheerder.
  Gemiddelde rapportcijfer behaalde rendement over 2013: 6,0
  Gemiddelde rapportcijfer behaalde rendementen tot 2013: 5,7
  Algemeen rapportcijfer vermogensbeheerders: 6,1
 • 25 januari - Kruistocht tegen financieel broddelwerk

  Het aantal klachten tegen financieel dienstverleners is sinds het uitbreken van de crisis verdubbeld. De consument kan bij diverse instanties terecht, maar uithoudingsvermogen is vereist. Uitgebreid artikel van Lizanne Schipper in het FD:
  deel 1
  deel 2
  deel 3
 • 16 januari - Beleggingsadvies - ingezonden brief FD

  Ondertitel: execution-only-beleggers op glad ijs.
  Lees hier
 • januari - Vermogensmonitor start publicatie van benchmark voor beleggers

  In januari start Vermogensmonitor de publicatie van een benchmark voor beleggers om de waardeontwikkeling van hun portefeuille te toetsen aan een onafhankelijke benchmark welke voor vijf verschillende portefeuilleprofielen wordt gepubliceerd. Voor de portefeuilleprofielen (van zeer offensief tot zeer defensief) zal Vermogensmonitor maandelijks (en mogelijk wekelijks) de waarden van de passende portefeuilles weergeven op een speciale pagina van haar website. Als uitgangspunt is op 1 januari een portefeuille van 1000 Euro samengesteld. De gepubliceerde waarden kunnen voor beleggers als maatstaf dienen om het resultaat van hun vermogensbeheerder of hun eigen beheer (vermogensadvies of execution only) te toetsen. Voor de benchmark zal gebruik worden gemaakt van een mix van kostenvriendelijke trackers.
  De samenstelling en presentatie zijn uniek en maken het voor beleggers mogelijk om het resultaat voor verschillende portefeuilles (profielen) objectief te toetsen. In tegenstelling tot vergelijkbare presentaties (denk aan mixfondsen van Robeco), zijn de onderliggende waarden voor alle portefeuilles gelijk en verschilt alleen de weging per profiel. De gebruikte trackers zijn van verschillende aanbieders (waaronder enkele van Think ETF's) en zijn ook daadwerkelijk aangekocht om de weergave van de benchmark zo natuurgetrouw als mogelijk weer te geven. Dat wil zeggen: inclusief kosten, dividend, rente (op liquiditeiten) etc.
 • 9 januari - Check historische resultaten geen standaard procedure van AFM

  In een juridische procedure die twee beleggers onafhankelijk van elkaar hebben aangespannen tegen een vermogensbeheerder heeft deze laatste gesteld dat de AFM natuurlijk haar brochures heeft gecontroleerd en haar cijfermateriaal derhalve deugd.
  Navraag bij de AFM heeft uitgewezen dat het controleren van historische resultaten echter niet behoort tot de normale procedure.

  Voor de consument betekent dit dat zij er derhalve niet vanuit kan gaan dat een AFM-vergunning of een door de AFM getoetste brochure over een beleggingsproduct of dienst betekent dat de presentatie van historische resultaten juist is!
 • 11 december 2013 - Opnieuw past een Vermogensbeheerder 'de spelregels aan'

  Deze week ontvingen we het bericht van het klachteninstituut KiFiD dat Matrix asset management sinds augustus de vonnissen van het KiFiD niet meer als bindend zal accepteren. Vermogensmonitor heeft een aantal klachten over Matrix lopen en zal in de lopende procedures het KiFiD wijzen op het feit dat Matrix ruim een jaar na het melden van de klachten, de aanpassing in het register heeft verzocht.
  Deze praktijk is een doorn in het oog van diverse belangenbehartigers als VEB en Vermogensmonitor, maar ook van het KiFiD zelf. Dit bleek in een artikel dat op 17 april 2013 in het FD verscheen en geleid heeft tot kamervragen en een aankondiging van minister Dijsselbloem. Zie hier: antwoorden op kamervragen.
 • 28 mei 2013 - KiFiD wil voorkomen dat partijen zich tijdens procedure ongebonden verklaren

  Beleggers en andere klanten van financiele instellingen kunnen er niet op vertrouwen dat ze hun recht kunnen halen bij het Klachteninstituut Financieele Dienstverlening (Kifid), zelfs al heeft de gedaagde partij zich eerder gebonden verklaard aan het oordeel van het enige erkende klachtenloket. Aangeslotenen bij het Kifid kunnen hun status bij de geschillencommissie namelijk naar believen wijzigen van gebonden naar niet-gebonden. Aan die situatie wil het Kifid zo snel mogelijk een einde aan maken. Afgelopen vrijdag heeft het klachteninstituut op zijn website al een lijst gepubliceerd van instellingen die wel en niet zijn gebonden aan het oordeel van het Kifid.
  Het Kifid is met de steun van minister van Financien Jeroen Dijsselbloem van plan de reglementen zo aan te passen dat een statuswijziging alleen geldt voor contracten die na de wijziging zijn aangegaan. Dat kan nog enkele maanden duren, aldus een woordvoerder van het Kifid.
 • 11 februari 2013 - Hoge Raad erkent maskering van schade door verliezen

  Dit weekend bracht het FD een drietal arresten van Hoge Raad onder de aandacht waarmee de Hoge Raad de rechtspositie van de consument aanzienlijk heeft verbeterd.

  FD: Het hoogste rechtscollege verwijst een veelgebruikt verweer van de bank dat de klant zijn klacht niet op tijd heeft ingediend. De arresten betekenen de zoveelste versterking van de positie van bankklanten in korte tijd. Bij recente vonnissen en klachtenafhandelingen door bijvoorbeeld het gespecialiseerde instituut Kifid is de zogeheten zorgplicht van de bank steeds verder opgerekt. De Hoge Raad kijkt in de arresten naar de termijn waarbinnen een klant moet klagen. In alle drie de gevallen leden de klagers begin deze eeuw verliezen op beleggingen die mede op advies van de banken waren gedaan, maar dienden ze pas drie tot vijf jaar later een klacht in. De banken kwamen met het verweer dat de klacht was verjaard. In lagere rechtscolleges kregen ze gelijk, maar volgens de Hoge Raad ligt het in dit soort situaties anders. De bank is immers de deskundige en voor de particulier is de situatie niet meteen duidelijk. De enkele omstandigheid dat verliezen zijn geleden, hoeft voor de belegger nog geen reden te zijn te veronderstellen dat de bank is tekortgeschoten in haar dienstverlening, aldus het arrest bij de zaak rond Rabobank. Bovendien wisten veel klanten niet eens dat op banken een zorgplicht rust. Daarom mag de klacht relatief laat worden ingediend.

 • Oudere berichten.


  terug naar wegwijzer

  Nieuwsbrief
  E-mail:
  Naam:
    aan- af-melden

  Privacybeleid

  nieuwsbrief archief

  soort situaties anders. De bank is immers de deskundige en voor de particulier is de situatie niet meteen duidelijk. De enkele omstandigheid dat verliezen zijn geleden, hoeft voor de belegger nog geen reden te zijn te veronderstellen dat de bank is tekortgeschoten in haar dienstverlening, aldus het arrest bij de zaak rond Rabobank. Bovendien wisten veel klanten niet eens dat op banken een zorgplicht rust. Daarom mag de klacht relatief laat worden ingediend.
  Oudere berichten.


  terug naar wegwijzer

  Nieuwsbrief
  E-mail:
  Naam:
    aan- af-melden

  Privacybeleid

  nieuwsbrief archief