Disclaimer

De informatie op de website van de Vermogensmonitor is zorgvuldig samengesteld. De Vermogensmonitor kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van de website van de Vermogensmonitor, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.
De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de aangeboden informatie, producten en/of diensten berusten bij Vacned bv dan wel haar licentiegevers en/of partners.

KLACHTEN, CLAIMS & JURIDISCH ADVIES